Ed Sheeran du 06/02/2018

Clips, France, 2018, 58 min

00:00 SHAPE OF YOU (ED SHEERAN) 03:54 THINKING OUT LOUD (ED SHEERAN) 08:37 PERFECT (ED SHEERAN) 13:13 PHOTOGRAPH (ED SHEERAN) 17:33 END GAME (Taylor SWIFT/ED SHEERAN/FUTURE) 21:38 GALWAY GIRL (ED SHEERAN) 24:26 SING (ED SHEERAN) 28:27 CASTLE ON THE HILL...